Laadukasta ja sydämellistä kotihoitoa sekä kotipalveluita!

Luotettavaa palvelua ammattitaidolla

Kodin sydän toimittaa palveluita pääsääntöisesti asiakkaiden kotiin. Asiakkaat voivat olla niin ikääntyneitä kuin lapsiperheitä, monisairaita tai terveitä. Suuri osa yrityksen asiakkaista tulee meille palvelusetelillä, mutta palveluita voi ostaa myös yksityisesti. Palvelut tuotetaan säännöllisesti sovittuna tai kertaluontoisina tilauksina. Yrityksen toimikuvaan kuuluvat kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, kuten siivous, kauppa-apu ja saattelut.

Palvelumme

Kodin Sydän tuottaa palvelut ammattitaidolla, asiakkaan arvoja ja toiveita kunnioittaen. Kaikki yrityksen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia.

Kotihoito

Hoito- ja hoivapalvelut vaativat usein tiivistä lähikontaktia asiakkaan kanssa, jolloin asiakkaan ja työntekijän välinen luottamussuhde on tärkeää. Asiakkaan turvallisuutta ja luottamusta lisäävät myös nopeasti tutuiksi tulevat työntekijät, mikä on pienen yrityksen etu.

Kotipalvelut

Vaativatko matot tamppausta ja ikkunat pesemistä? Entä kuka kävisi puolestani kaupassa ja apteekissa, kun itse en pääse? Me autamme Sinua tai läheistäsi arjen askareissa selviytymisessä silloin, kun omat voimat eivät riitä.

Saattaja mukaan!

Saattaja on tarkoitettu asiakkaan tueksi käynneille, joihin hän tarvitsee tukihenkilöä, esim. lääkäriin, kampaajalle, ostoksille tai virikereissulle!

Uusimmat
blogit